Technische realisatie

neofonie GmbH
www.neofonie.de

Impressum


Deze website wordt beheerd door:
Avenso GmbH
Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlijn
Duitsland

Tel.: 02 8085469*
WhiteWall.be
*Kosten tegen lokaal tarief

E-mail: info@WhiteWall.be

Handelsregister: Rechtbank van eerste aanleg Berlin-Charlottenburg
Handelsregisternummer: HRB 154490
BTW-nummer NL818226419B01
Opgericht 1999
Zaakvoerders: Alexander Nieswandt, Daniel Raab, Sabrina Flunkert.
Voorzitter van de adviescollege: Dr. Rolf Hagemann
Deze website wordt geëxploiteerd door Avenso GmbH.

Verantwoordelijk voor de content: Daniel Raab, Avenso GmbH, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin, Duitsland

Auteursrechten

© Copyright 2003-2018 Avenso GmbH
Alle rechten voorbehouden. © van alle afbeeldingen van de vermelde artiesten,
gebruik door WhiteWall op basis van contractuele afspraak. © van alle teksten van de vermelde auteurs.
Geen onderdeel van de WhiteWall website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming analoog of digitaal
worden weergegeven, vermenigvuldigd, gereproduceerd, verspreid of op enige andere wijze gepubliceerd op gebruikt worden.

Merken

Het logo WhiteWall is een geregistreerd beeldmerk van Avenso GmbH.
Alle andere merken, die geen eigendom van Avenso en op deze website verschijnen, zijn eigendom van de betreffende rechthebbende.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Avenso GmbH is niet aansprakelijk voor ongevraagd ingestuurde foto's een andere materialen.
Voor de content van externe links en content van derden aanvaardt Avenso GmbH geen verantwoordelijkheid.
Prijsverhogingen, tussenverkoop, vergissingen en typfouten voorbehouden.Online-geschillenbeslechting in overeenstemming met art. 14 par. 1 ODR-VO:

de Europese commissie stelt een platform ter beschikking voor online-geschillenbeslechting (OS), deze kunt u vinden onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/.Algemene Voorwaarden