Gegevensbescherming


 1. Wij gebruiken alle door u meegedeelde persoonlijke gegevens (aanspreektitel, voor- en familienaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, betaalgegevens) voor het uitvoeren en afwikkelen van uw bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet voor gegevensbescherming. Wij slaan de verdragstekst op en zenden u de bestelgegevens per e-mail toe. Onze Algemene Voorwaarden kunt u altijd hier lezen, uw vroegere bestellingen vindt u in uw WhiteWall-account. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoelen gebruikt, tot u zich bij de nieuwsbrief afmeldt. De onderstaande toestemming heeft u evt. uitdrukkelijk gegeven (?Nieuwsbrief abonneren (afmelden altijd mogelijk)?). Wij willen u erop wijzen dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.
  Uw persoonlijke gegevens, die u in uw met een wachtwoord beschermd bereik Mijn WhiteWall kunt invoeren, wijzigen en wissen, worden uitsluitend gebruikt voor afwikkeling van het contract. Een gedeelte van uw gegevens (aanspreektitel, voor- en familienaam, adresgegevens, telefoonnummer) wordt voor onze logistieke dienstverlener in de loop van de aflevering van uw bestelling toegankelijk gemaakt. Indien u kunstenaar op onze kunstmarkt bent, kunnen uw voor- en familienaam en evt. uw handtekening derden ter kennis worden gebracht. Er vindt geen andere wijze van doorgeven plaats, tenzij dit op basis van een wettelijk bevel of van overheidswege wordt verlangd. Hetzelfde geldt voor persoonlijke gegevens die u ons evt. in de loop van een contact (elektronisch of in geprinte vorm) meedeelt.

 2. Om u bovendien een maximale veiligheid te bieden, worden alle betalingsgegevens (bijv. uw bankrelatie of creditcardgegevens) na uitgevoerde overdracht door ons onmiddellijk uit ons systeem gewist. Deze moeten bij een volgende bestelling opnieuw worden ingevoerd.

 3. Zonder uw expliciete toestemming is elk gebruik van uw fotogegevens door WhiteWall uitgesloten. Fotogegevens die u uitsluitend voor eigen bestelling uploadt, worden door WhiteWall onder geen enkele omstandigheid gebruikt voor reclame- of andere doeleinden. Daarvan afwijkende regelingen betreffende foto's die u via WhiteWall te koop aanbiedt, vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

 4. U heeft volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens alsmede evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor kunt u ofwel uw met een wachtwoord beschermd bereik Mein WhiteWall gebruiken of contact opnemen met onze klantenservice onder het e-mailadres info@whitewall.de.

 5. Wij gebruiken op verschillende pagina's zogenaamde cookies om uw bezoek op onze webpagina aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Het merendeel van de door ons gebruikte cookies worden automatisch verwijderd na de beëindiging van de browsersessie. Andere cookies zorgen ervoor dat wij uw computer bij uw volgend bezoek op onze site opnieuw herkennen en wij u een zo goed mogelijke bediening van de site kunnen waarborgen.
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (?Google?). Google Analytics gebruikt zgn. ?Cookies?, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk is. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is de functie IP anonimiseren geactiveerd, daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en van het internet verbonden service aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het uploaden en installeren van de browser-plug-in beschikbaar onder de volgende link. Dit is de actuele link.
  Wij evalueren deze technische gegevens anoniem en alleen voor statistische doelen, om onze aanwezigheid op internet permanent verder te verbeteren en onze internetaanbiedingen voor u nog aantrekkelijker te maken. Deze anonieme gegevens kunnen niet verwijzen naar een individuele persoon. Uw persoonlijke gegevens en uw privacy zijn dus beschermd.
  Deze website gebruikt LivePerson Chat, een live-chat-dienst van de LivePerson Inc. (?LivePerson?). LivePerson Chat gebruikt zgn. ?Cookies?, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk is. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw ingekorte IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van LivePerson in de VS en daar opgeslagen. LivePerson zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de chats te analyseren en om rapporten (bijv. over de gemiddelde tijdsduur van een chat) voor ons samen te stellen. LivePerson gaat deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van LivePerson verwerken. LivePerson zal in geen geval uw ingekorte IP-adres met andere gegevens van LivePerson in verbinding brengen. U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door LivePerson op de voorheen beschreven wijze en voor het voorheen genoemde doel.

 6. U kunt onze webpagina's natuurlijk ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers aanvaarden cookies echter automatisch. U kunt zowel de algemene installatie van cookies alsook het opslaan van onze cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser verhinderen. Indien u geen cookies aanvaardt, kan dit tot een beperking van de functies van ons aanbod leiden.

 7. Onze website maakt gebruik van Social Plugins (?Plug-ins?) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (?Facebook?). De plug-ins kunnen aan een facebook-logo worden herkend (witte ?f? op blauwe tegel of een ?duim omhoog?-teken) of hebben de toevoeging Facebook Social Plugin. De lijst en hoe de Facebook Social Plugins eruit zien vindt u hier: https://developers.facebook.com/plugins. Wanneer u een webpagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van facebook. De inhoud van de plug-in wordt door facebook direct doorgegeven aan uw browser en door laatstgenoemde in de webpagina opgenomen. Vandaar dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u volgens onze stand van kennis. Door de verbinding met de plug-ins krijgt facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Wanneer u bij facebook bent ingelogd, kan facebook het bezoek aan uw facebook-account toewijzen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld de Like button activeert of een commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser direct doorgegeven naar facebook en daar opgeslagen. Indien u geen lid bent van facebook, bestaat desondanks de mogelijkheid dat facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door facebook alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de aanwijzingen van facebook over de bescherming van gegevens: https://www.facebook.com/policy.php. Wanneer u lid bent van facebook en niet wenst dat facebook via onze website gegevens over u verzamelt en verbindt met uw bij facebook opgeslagen gegevens, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij facebook afmelden. Ook kunt u Facebook-Social-Plugins met add-ons voor uw browser blokkeren, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".